Електро услуги

Предлагаме следните услуги

  • Изграждане и подмяна на електрическа инсталация, окабеляване
  • Монтаж и демонтаж на електрически табла
  • Смяна на предпазители, ключове, контакти, крушки и пури
  • Подмяна на проводници в тръба
  • Монтаж и демонтаж на осветителни тела
  • Подмяна на диоди, повредена токова защита, ламелен трансформатор
  • Изграждане на слаботокови инсталации