Озеленяване

Предлагаме следните услуги

  • Изграждане и поддържане на тревни площи
  • Засаждане и поддържане на храстови насаждения
  • Поддържане на дървесна растителност