Домоуправител

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

  • Поддържане чистотата на блока и околоблоково пространство – две посещения седмично / измитане и измитане – измиване /
  • Събиране и внасяне на дължими суми за текущи месечни сметки – ток, вода и асансьор.
  • Създаване и водене на домова книга.
  • Организиране на общи събрания на блока.